Regulament de Ordine Interioara

 

“Moșia” este proprietate privată şi pe toată durata şederii în locaţie este obligatorie respectarea prezentului Regulament de Ordine Interioară (“Regulamentul”).

Prin intrarea în incita Moșiei, vă exprimați în mod expres consimțământul cu privire la regulile cuprinse în Regulament, pe care vă obligaţi să le respectaţi.

OBLIGAȚIA DE SUPRAVEGHERE

Părinţii, aparţinătorii sau însoţitorii minorilor sunt obligaţi să supravegheze persoanele aflate în grija lor, fiind responsabili pentru orice prejudiciu suferit de aceste persoane şi/sau cauzat de către aceste persoane, având, de asemenea, obligația de a aduce la cunoştinţă celor aflaţi în grija lor prevederile prezentului Regulament.

ACCES

Accesul în incinta Moșiei se face pe bază de rezervare.

În Mosie este rezervat dreptul de selectare a clientelei.

Este obligatoriu ca minorii să fie însoţiţi de un părinte sau un adult pe toată durata şederii în incintă. Nu vă lăsaţi copiii nesupravegheaţi.

Accesul şi şederea în incinta Moșiei este permis doar în intervalul orar afişat. La ora închiderii este obligatoriu să părăsiţi incinta Moșiei.

În scopul evitării accidentelor, se vor respecta cu stricteţe măsurile de siguranţă. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru pierderea sau furtul bunurilor personale lăsate nesupravegheate, monitorizarea acestora căzând strict în sarcina vizitatorilor.

FUMATUL ȘI FOCUL DESCHIS

Fumatul este permis doar în locurile special amenajate şi semnalate în acest sens.

În clădirile din incinta Moșiei, fumatul este strict interzis.

Este strict interzisă aprinderea focului în incinta Moșiei.

PARCAREA

Parcarea în cadrul incintei se poate realiza în limita locurilor disponibile, în spațiile indicate corespunzător. Parcarea în afara incintei se poate realiza fără a obstrucționa drumul public, porțile și zonele de acces în curțile vecinilor.

Când părăsiţi autovehiculul, asiguraţi-vă că toate uşile, geamurile sau trapa sunt închise şi încuiate şi că nu aţi lăsat niciun obiect de valoare la vedere în interiorul autovehiculului.

În caz de furt sau alt prejudiciu cauzat de terţi sau evenimente meteorologice nu ne asumăm nicio responsabilitate şi nu vom plăti nicio despăgubire în acest sens.

COMPORTAMENT

Este interzis vorbitul vulgar sau folosirea expresiilor injurioase, comportamentul agresiv fizic şi/sau verbal la adresa celorlalţi vizitatori sau a personalului;

Este interzis accesul persoanelor cu semne evidente de îmbolnăvire sau cu igienă personală deficitară sau sub influenţa băuturilor alcoolice. Ne rezervăm dreptul de a interzice accesul sau de a solicita părăsirea locaţiei oricărei persoane aflate în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor sau care are un comportament violent.

Este strict interzis consumul şi accesul în perimetrul Moșiei cu băuturi alcoolice (altele decât cele achiziționate din incintă), droguri, seminţe, precum şi accesul cu arme de orice gen, cuţite sau obiecte care pot provoca vătămări corporale celorlalţi vizitatori sau personalului Moșiei.

Toţi vizitatorii sunt rugaţi să poarte o ţinută decentă pe toată durata şederii în incinta Moșiei.

Vizitatorii sunt obligaţi să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, mucuri de ţigară etc. doar în spaţiile special amenajate.

Este strict interzisă distrugerea sau degradarea vegetaţiei, a infrastructurii, a panourilor informative, a echipamentelor sau a  locurilor de joacă. Eventualele daune produse din neglijenţă, culpă şi/sau rea intenţie vor fi suportate integral de către persoana vinovată sau persoana adultă însoţitoare, după caz.

Este interzisă atingerea firelor sau a panourile electrice.

 

IGIENA

Utilizarea grupurilor sanitare din incinta Moșiei se va face respectând normele de igienă, iar după folosire obiectele sanitare vor fi lăsate curate pentru folosinţa ulterioară de către alţi vizitatori.

Totodată, este interzisă satisfacerea necesităţilor fiziologice în alte locuri decât în spaţiile special amenajate ca toalete.

LOCURILE DE JOACĂ

Locurile de joacă și jucăriile sunt destinate exclusiv copiilor, sub supravegherea părinţilor/aparţinătorilor sau însoţitorilor. Nu ne asumăm răspunderea pentru posibilele accidentări ale copiilor nesupravegheați în incinta.

Adulţii nu au voie să folosească echipamentele montate în aceste locuri. Accesul şi utilizarea echipamentelor de joacă de către copii cu vârstă sub 10 ani se va face doar în prezenţa unui însoţitor adult.

Se interzice consumul de alimente şi/sau băuturi alcoolice în perimetrul locurilor de joacă.

Este interzisă vandalizarea spaţiilor de joacă prin distrugerea echipamentelor.

ACCESUL CU ANIMALE

Accesul cu animale de companie este permis în incinta Moșiei. Stăpânii au obligația de a supraveghea animalele pe tot parcursul șederii, de a curăța în urma acestora și de a se asigura că acestea nu perturbă ceilalți vizitatori. Eventualele daune produse de animalele de companie vor fi suportate integral de către stăpâni.

Nu ne asumăm răspunderea pentru posibilele accidentări sau pierderi ale animalelor de companie nesupravegheate.

Accesul cu animale de companie violente este strict interzis.

FILMARE ȘI FOTOGRAFIERE

Incinta Moșiei este monitorizată video pentru siguranța participanților la evenimente.

Filmarea şi fotografierea sunt permise în incinta Moșiei doar clienților. Filmarea și/sau fotografierea altor clienți este permisă doar cu aprobarea acestora.

Filmarea şi fotografierea profesională sau comercială necesită autorizarea scrisă prealabilă din partea conducerii Moșiei.

 

 

PISCINA

Piscina se află în proces de renovare, astfel că folosirea acesteia este în prezent strict interzisă. Nu ne asumăm răspunderea pentru posibilele accidente şi/sau daune produse ca urmare a nerespectării acestei interdicții.